INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIEREA MUNCII

Serviciile de mediere a muncii sunt activităţile prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

SERVICIILE DE MEDIERE CONSTĂ ÎN:

Oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea acestora precum şi prin organizarea de burse ale locurilor de munca

Medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul

Preselecţia candidatilor corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile care sunt acreditate pentru a oferi serviciul de medierea muncii, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă se intocmeste planul individual de mediere.

De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele care

  • Ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia

  • Au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii

  • Cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii

  • Nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie