Programul

Incluziune în mediul educațional.

Program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar,care are ca scop promovarea particularităților de dezvoltare a copilului cu cerințe educaționale speciale și cu modalitățile de valorificare a acestora în procesul incluziunii și însușirea unor modele de analiză și acțiune operaționale în contexte educaționale concrete, prin aplicarea practică a principiilor educației incluzive în cadrul demersului educațional, în procese și contexte educaționale diferite.

Grup țintă

 

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

}

Număr de ore

60 ore, incluzând orele pentru evaluările pe parcurs și orele pentru evaluarea finală (față în față și pe platforma e-learning).

preț unitar

395 RON

Înscrie-te chiar acum

Ești profesor?

Formare continuă, grad didactic:

Considerați că programele de formare continuă vă sunt accesibile?

Vă puteți permite plata programului nostru de 395 RON ?

Vi se pare util ca un curs să aibă ore de tip e-learning?

Dacă DA v-ați înscrie la un astfel de curs?

Care este, pentru dumneavoastră, primul criteriu de alegere a unui curs de perfecționare?

Mai aveți nevoie de credite?

Sunteți interesat de înscrierea și la alte programe de formare?

Opțiune speciala

GDPR

Condiții de plata:

  • Conform legii 227/2015 priv. Codul fiscal, cu modif și completarările ulterioare, art. 292, alin (1), lit. f, servicii de formare prof. a adulților sunt scutite de plata de TVA;
  • Contravaloarea cursului de formare continuă poate fi achitat în numerar sau prin virament bancar in contul IBAN: RO36RNCB0165118945030001, deschis la BCR Sucursala Petroșani;
  • Pentru informații, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0729 923178 / 0739 562 560 sau sa ne scrieți pe adresa de e-mail: profesorul.pedagog@gmail.com

ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CIF RO27456867, Nr. înregistrare MJ 11896/A/2010
Mun. Petroşani, jud. Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod poștal 332020

0723 520 349
0729 923 178
E-mail: profesorul.pedagog@gmail.com