Programul

Profesori formați: elevi învățați!

Program de formare continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, care promovează formarea competențelor de identificare, proiectare și aplicare a celor mai adecvate tehnologii didactice în organizarea procesului educațional, dezvoltarea comportamentelor productive, a atitudinilor pozitive și deschise, a gândirii critice și relaţionale despre structurile, procesele și valorile sistemului educațional și dezvoltarea cadrului normativ și didactico metodic pentru promovarea și asigurarea implementării educației de calitate.

Grup țintă

Cadre didactice din învățământul preuniversitar.

}

Număr de ore

60 ore, incluzând orele pentru evaluările pe parcurs și orele pentru evaluarea finală (față în față și pe platforma e-learning).

preț unitar

395 RON

Înscrie-te chiar acum

Ești profesor?

Formare continuă, grad didactic:

Considerați că programele de formare continuă vă sunt accesibile?

Vă puteți permite plata programului nostru de 395 RON ?

Vi se pare util ca un curs să aibă ore de tip e-learning?

Dacă DA v-ați înscrie la un astfel de curs?

Care este, pentru dumneavoastră, primul criteriu de alegere a unui curs de perfecționare?

Mai aveți nevoie de credite?

Sunteți interesat de înscrierea și la alte programe de formare?

Opțiune speciala

GDPR

Condiții de plata:

  • Conform legii 227/2015 priv. Codul fiscal, cu modif și completarările ulterioare, art. 292, alin (1), lit. f, servicii de formare prof. a adulților sunt scutite de plata de TVA;
  • Contravaloarea cursului de formare continuă poate fi achitat în numerar sau prin virament bancar in contul IBAN: RO36RNCB0165118945030001, deschis la BCR Sucursala Petroșani;
  • Pentru informații, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0729 923178 / 0739 562 560 sau sa ne scrieți pe adresa de e-mail: profesorul.pedagog@gmail.com

ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

CIF RO27456867, Nr. înregistrare MJ 11896/A/2010
Mun. Petroşani, jud. Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod poștal 332020

0723 520 349
0729 923 178
E-mail: profesorul.pedagog@gmail.com