Proiecte cu Cofinanțare Europeană

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

VESTUL CALIFICAT

Creșterea numărului de angajați din Regiunea Vest care beneficiază de oportunităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă necesare în economia secolului 21, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin furnizarea de programe de formare profesională și activități de dezvoltare personală și profesională unui număr de 330 angajaţi ce provin din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, precum si prin elaborarea si introducerea unor programe de învățare la locul de muncă, pentru 36 firme din Regiunea Vest, intervenție materializată pe perioada a 18 luni.

Titlul proiectului: „Vestul Calificat”
Beneficiar:Camera de Comerț, Industrie și Agricultură din Timiș, Județul Timiș
Contract de finanțare POCU/464/3/12/128064
Cod SMIS: 128064
Calitatea Euro Jobs în proiect: Partener 2

LOCAȚIILE DE DESFĂȘURARE

Regiunea Vest
Judeţul Arad, Localitatea Municipiul Arad
Judeţul Caraş-Severin, Localitatea Municipiul Reşiţa
Judeţul Hunedoara, Localitatea Municipiul Petroșani
Judeţul Timiș, Localitatea Municipiul Timișoara

GRUP ȚINTĂ

Grupul Țintă cuprinde următoarele categorii:

  • 330 angajați cu contract individual de muncă din care 40% sunt femei (132 pers).
  • 36 întreprinderi care beneficiază de sprijin, din care 4 vor introduce programe de învățare la locul de muncă în termen de 6 luni de la finalizarea sprijinului.

Condiții de înscriere:

Pentru angajați:
– să aibă domiciliul în una din localitățile în care se derulează proiectul (vezi Locațiile de desfășurare)
– o adeverință eliberată de întreprinderea angajatoare.

Pentru firme:
– copie certificată “conform cu originalul” după certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv.
– declarație pe proprie răspundere a conducătorului întreprinderii care furnizează persoane angajate care compun grupul țintă al proiectului prin care se prezintă legătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI;
– notă justificativă prin care se prezintă legătura dintre activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI.

INDICATORII ASUMAȚI PRIN PROIECT

Întreprinderi care introduc programe de învăţare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului 4
Persoane care dobândesc o calificare/ care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant 330
Întreprinderi care introduc programe de învăţare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri 4

PROIECTUL BAHTALO

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în comunitatea identificată ca fiind comunitate marginalizată din Municipiul Lupeni (județul Hunedoara), în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate de : educație, formare, ocupare, anteprenoriat, locuire, sănătate, asistență juridică și socială-bazate pe nevoile concrete a 960 de persoane (adulți, tineri, copii) din care 381 romi (39.7%)-pe perioada a 36 luni, urmată de minim 7 luni perioadă de sustenabilitate.

Titlul proiectului: „Bahtalo:împreună combatem sărăcia și discriminarea”
Beneficiar: Municipiul Lupeni, Județul Hunedoara

Contract de finanțare POCU/138/4/1/115093
Cod SMIS: 115093.
Calitatea Euro Jobs în proiect: Partener 1

LOCALIZARE PROIECT

Regiunea      Vest
Localitatea   Municipiul Lupeni
Judeţul         Jud. Hunedoara

Comunitatea unde va fi implementat proiectul este situată în zona de Vest a localităţii:

  • cartierele Tineretului şi Viitorului (străzile Tineretului și Viitorului);
  • cartierul Bărbăteni (străzile Bărbăteni, Crinilor, Aleea Trandafirilor);
  • Zona “Colonia Lidl” din Cartier Braia (străzile Mărășești, Plevnei, Cernei, Ardealului și Tudor Vladimirescu);
  • cartierul Revoluției (străzile Avram Iancu, Revoluției, Gociu Nicușor, Codrului, Retezatului, Vulturului, Dealul Roșu, Mureșului, Cerbului și 1 Mai) și cartierul Ștefan (străzile Pompierilor, Căpriorului, Decebal, Luminii, Traian, Progresului, Dacilor, Infratirii, Fraternității, Libertății, Ursului, Pandurilor, Moș Ion Roată, Fluierului, Doinei, Cimpoiului, Fagului și Negoiului).

GRUP ȚINTĂ

Pentru înscrierea în proiect (în Grupul țintă), trebuie să îndeplinești următoarele condiții:
– locuiești pe una dintre străzile în care se implementează proiectul (vezi Localizare proiect);
– îndeplinești condiția de persoană dezavantajată (nu ai un loc de muncă SAU ai un venit sub 500 lei/lună/membru al familiei).

 

INDICATORI ASUMAȚI PRIN PROIECT

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială  din comunităţile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant

 

410
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială  din comunităţile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant, din care: – Roma 144
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant 238
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă, la încetarea calităţii de participant, din care: – Roma 83
Servicii funcţionale  oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială 4
Servicii funcţionale  oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Servicii sociale 3
Servicii funcţionale  oferite la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care: – Servicii socio-medicale

1

 

Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care depăşesc situaţia de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiţiei AROPE) 1
Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate care beneficiază de servicii integrate

960

 

Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială  din comunităţile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: – Roma 381
Servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin 4
Servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii sociale 3
Servicii la nivelul comunităţilor marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Servicii socio-medicale 1
Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin 1
Comunităţi marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: – Cele cu populaţie aparţinând minorităţii Roma 1

Intră în contact cu noi !

București

Adresa: Bl. Nicolae Bălcescu 16, Hotel Comfort Suites, parter

+40 731 357 378
 office@euro-jobs.org

Petroșani

Adresa: Str. 22 Decembrie, Nr. 1, Et. 1, 332020

 +40 723 541 738
 +40 731 357 378
 office@euro-jobs.org

Orăștie

Adresa: Str. Unirii, Bl. 7, Ap. 1, 335700

 +40 722 521 215
 office@euro-jobs.org

Arad

Adresa: Cl. Aurel Vlaicu, Nr. 225-235, Galeria Mall Arad

 +40 754 583 763
 +40 745 224 187
 office@euro-jobs.org