PROCEDURA de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale

Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. 

Ce este evaluarea competenţelor profesionale?

Competenţa profesională reprezintă capacitatea unei persoane de a utiliza cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă.

Evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională.

Cum se desfăşoară activitatea de evaluare a competenţelor profesionale?

  1. Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea respectivă. Evaluarea se poate face pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unităţi de competenţă din respectivul standard, în funcţie de cererea persoanei în cauză. 
  2. Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care solicită evaluarea şi certificarea. 
  3. În vederea evaluării competenţelor profesionale corespunzătoare unei ocupaţii/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competenţe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare. 
  4. În functie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competenţe profesionale recomandă candidatului să intre în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu intre în procesul de evaluare.
  5. Decizia de a intra în procesul de evaluare aparţine candidatului, care anexează la cererea depusă unitaţile de competenţă pentru care doreşte să fie evaluat, din lista unităţilor de competenţă ale standardului pus la dispoziţia sa de către evaluatorul de competenţe profesionale. 
  6. Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul. 
  7. Programul de desfaşurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului. 

 

Ce fel de certificat se obţine?

 În urma încheierii procesului de evaluare a competenţelor profesionale, candidatul este declarat “competent” sau “încă nu competent” şi obţine un certificat de competenţe profesionale.

 Certificatul de competenţe profesionale se eliberează titularului, sub semnatură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare. 

            Recunoaşterea Certificatelor de Competenţe Profesionale

O.G. 129/2000, art. 32, împreună cu Procedura de evaluare şi certificarea a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, sunt documentele fundamentale care reglementează activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute într-un cadru nonformal, în România. 

Certificatele de Competenţe Profesionale sunt recunoscute în ţară şi la nivel european, în general de ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961. Detaliile privind apostilarea (supralegalizarea) se regăsesc pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări (A.N.C.).

Evaluare de Competențe

Mecanic Auto

Ești mecanic auto și vrei ca munca ta să fie răsplătită sau chiar să lucrezi în propriul atelier? Poți face acest lucru doar dacă ai o diplomă de calificare care să-ți demonstreze aptitudinile. Diploma o poți obține aplicând la evaluarea de competențe, completând formularul de pe pagină.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1590 LEI

Ospătar/Chelner

Vrei să-ți servești clienții într-un mod profesionist? Ai acumulat experiență ca și ospătar dar nu ai o calificare să ateste accest lucru? Poți alege evaluările de competență acreditate de A.N.C.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1490 LEI

Instalator încălzire centrală și gaze

Dorești să performezi în execuția rețelelor termice dar nu ai o diplomă care să ateste acest lucru? Optează pentru o evaluare de competențe, în domeniul tău.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1590 LEI

Dulgher – Tâmplar Parchetar

Ai acumulat cunoștințele unei persoane calificate, dar nu ai nici un document care să dovedească acest lucru? Dovedește-ți aptitudinile și noi te ajutăm să devii calificat.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1490 LEI 

Lucrător în Comerț

Lanțurile comerciale necesită mereu personal calificat. Aplică pentru evaluarea de lucrător de comerț și nu ezita să profiți de avantajele pe care ți le oferă statutul de calificat.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1490 LEI

Pavator

Cei care practică ocupaţia de pavator lucrează în sectorul construcţii. Activitatea se desfăşoară în şantierele de construcţii, lucrându-se în echipă, atât în spaţii acoperite cât şi în spaţii descoperite, în condiţii de temperaturi extreme, acest lucru determinând o expunere permanentă la oscilaţii de temperatură şi umiditate.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1490 LEI

Bucătar

Ai acumulat experiență în mai multe bucătării, atât în țară cât și în străinătate? Dorești să excelezi în meserie, dar nu reușești deoarece nu ai o diplomă acreditată? Munca solicitantă din bucătărie te împiedică să urmezi un curs de specializare? Evaluarea de bucătar este soluția ta.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1590 LEI 

Mașinist la mașini pentru terasamente

Lucrezi de multă vreme pe mașini pentru terasamente dar nu ai avut niciodată oportunitatea sau timpul necesar de a urma un curs să devii muncitor calificat? În urma unei evaluări de competențe poți demonstra că ai toate abilitățile de a deveni calificat. Nu trebuie sa te lași de muncă poți veni când vrei tu pentru a obține diploma de calificare acreditată de A.N.C.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1590 LEI 

Zidar – Roșar Tencuitor

Acest curs se adresează persoanelor care lucrează în domeniul construcțiilor și doresc să își îmbunătățească aptitudinile în zidărie și tencuială, în vederea obținerii unui loc de muncă mai bun sau a calificării în această meserie.

Durată evaluare: 3 zile
Preț: 1590 LEI